A n a  S a y f a

  Ü r ü n l e r

  Ü r e t i m

  H a k k ı m ı z d a

  İ l e t i ş i m

 

 

 

 

 

 

Şimşek Makina montaj bölümünden görüntüler.

Süt sağım makinalarının montajının yapıldığı bölümdür.

Şimşek Süt Sağım Makinaları, üretimin her aşaması titizlikle gerçekleşen üstün kaliteli ürünlerdir.

 

 

Şimşek Süt Sağım Makinaları çalışma prensiplerine göre kuru ve yağlı sistem olarak iki türde üretilmektedir. Tüm modellere yağlı pompa takılabilmektedir.

 

 

Şimşek Süt Sağım Makinaları, Tek veya çift güğümlü, tek veya çift sağım üniteli, sabit, taşınabilir, iki veya üç tekerlekli olarak üretilmektedir.